บริษัท พี.พี. อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง (1991) จำกัด

เราถือว่าลูกค้าคือหัวใจธุรกิจเรา เราประสบความสำเร็จ มาจากลูกค้าประสบความสำเร็จ เราจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ